Why Birat Health College?

It is only Health College permanently recognized by the concerned council in the entire Eastern Region. Read more...

Entrance Form 2078

 

 

Radiography, Lab Technician, D Pharmacy, HA, र PCL Nursing 

कार्यक्रम मा २०७८ का लागी प्रवेश परीक्षा Entrance दिन चाहने इच्छुक विद्यार्थी ले तल को फार्म भरनू होला ।

बिराट हेल्थ कलेज, बिराटनगर सम्पर्क फारम

CTEVT बाट सम्बन्धन प्राप्त यस कलेजमा शैक्षिक सत्र २०७८ का लागि ३ बर्षे डिप्लोमा (Diploma) तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्न चाहने SEE उतिर्ण बिद्यार्थीहरुले तलको फारम भर्नु होला ।

Last Updated on Tuesday, 07 December 2021 10:17